Bezpieczeństwo
Profesjonalizm

Twoja Firma to nasza odpowiedzilność

NAPISZ DO NAS

Czym się zajmujemy?

AW Biuro Rachunkowo-Usługowe jest firmą świadczącą usługi dla małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności. Realizując usługi wykorzystuje licencjonowane systemy komputerowe, posiadające pełne wsparcie serwisowe dostawców zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

Celem firmy jest rzetelne i skuteczne działanie w zakresie wypełniania zobowiązań wobec Klientów, którym oferuje nie tylko usługi księgowe i rachunkowe, ale także zaangażowanie w ich problemy związane ze stroną rachunkową i podatkową firmy. Biuro AW ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. Zapewnia Państwu profesjonalną i terminową realizację zleceń ze szczególną uwagą na tajemnice handlowe klientów.

image/svg+xml

Księgowość

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • obsługę działalności w formie karty podatkowej
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
image/svg+xml

Kadry i płace

 • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej firmy
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych
image/svg+xml

Pozostałe

 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • bieżącą weryfikację zobowiązań i należności
 • przygotowywanie deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych
 • sporządzanie deklaracji i informacji w zakresie obowiązkowych wpłat na PFRON
 • możliwość odbioru dokumentacji księgowej z siedziby przedsiębiorcy
 • pomoc w organizacji systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • stała współpraca ze specjalistami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Kancelarią Adwokacką
Zdjęcie Agnieszka Wichmann

O mnie

Wykształcenie:

 • studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi
 • studia uzupełniające na kierunku Ekonomia w zakresie Rachunkowość i finanse
 • studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości

Doświadczenie zawodowe:

 • lata 2003-2010 – zatrudnienie w spółce prawa handlowego jako asystent rachunkowości
 • lata 2010-2017 – praca w Urzędzie Skarbowym (5 lat w Dziale Kontroli Podatkowej)

Certyfikaty i szkolenia:

Dlaczego AW?

 • bezpieczeństwo i gwarancja jakości usług
 • reprezentacja przed organami podatkowymi
 • rzetelność i terminowość wykonywania zleceń
 • wsparcie małych i dużych firm

Profesjonalizm i bezpieczeństwo gwarantowane:

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 17961/2007,
praca na licencjonowanym oprogramowaniu firmy InsERT S.A.,
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.,
doświadczenie związane z zatrudnieniem w Dziale Kontroli Podatkowej US.

Firma godna zaufania

Skontaktuj się z nami

* - pole wymagane